Aannemer voor geluidsisolatie nodig? Bel de KGIGroep!

Voorkomen van geluidshinder en geluidsisolatie zijn zo langzamerhand vaste onderdelen van elk bouwproject. Een specifieke aannemer geluidsisolatie houdt bij voorbaat rekening met de hoge eisen van geluidsisolatiebouw. Zo levert hij niet alleen een bijdrage aan het bestrijden van geluidsoverlast, maar kan hij ook problemen bij de bouw voorkomen en kosten besparen. Het Kenniscentrum Geluidsisolatie (KGIGroep) is een netwerk van specialisten op het gebeid van akoestiek en geluidsisolatie. De KGIGroep treedt regelmatig op als aannemer geluidsisolatie en werkt vervolgens nauw samen met gekwalificeerde bouw- en installatiebedrijven. Geluidsisolatiebouw vereist namelijk een integrale aanpak waarbij ontwerp, bouw en montage van alle elementen op elkaar aangepast moeten zijn met als doel een optimale geluidsisolatie.

Zo werkt de aannemer geluidsisolatie

Als aannemer geluidsisolatie voor de bouw heeft de KGIGroep te maken met complexe materie. Enerzijds is er een dik pakket regelgeving op het gebied van geluidsoverlast, waarmee wij bij de bouw rekening moeten houden. Anderzijds zijn er de eisen die de gebruikers van een woning, kantoor of uitliteitsgebouw stellen. Geluidsisolatiebouw begint daarom doorgaans met het meten en berekenen van geluid en het bepalen van de akoestische eisen aan een gebouw. Op basis daarvan bepaalt de aannemer geluidsisolatie welke materialen en methoden toegepast gaan worden. Als kennis- en opleidingscentrum voor alles wat met geluidsisolatiebouw te maken heeft, is de KGIGroep uw perfecte partner als het gaat om akoestische of geluidsisolatie projecten. Niet voor niets schakelen grote bouwondernemers ons regelmatig in om als aannemer geluidsisolatie de verantwoording te nemen voor een probleemloos vergunningtraject, bouwproces en oplevering volgens de wensen van de opdrachtgever. De KGIGroep is voortdurend bezig met onderzoek, opleiding en professionalisering op het terrein van geluidsisolatiebouw. Door ons in te huren weet u zeker dat de juiste stappen worden gezet in het bouwproces en dat u later niet voor vervelende en kostbare verrassingen komt te staan. Voor de beste aannemer geluidsisolatie neemt u contact op met de KGIGroep.

contact